Madpakker I græs På række
  • - Stedet, hvor tryghed, fællesskab og livsglæde er fundamentet, og hvor aktiviteter og sjove oplevelser skaber et godt sted at være. 

Værdigrundlag

Vision

Sammen vil vi skabe en tryg hverdag, hvor alle trives og har lyst til at lære"

 

Motto

Ingen kan alt – alle kan noget – sammen kan vi det hele.

 

Værdigrundlag

- Vi er inspireret af et Grundtvig/Koldsk menneskesyn, som fokuserer på det enkelte barns dannelse, livsduelighed og glæde ved at lære.

- Vi tror på, at læring finder sted gennem meningsfulde oplevelser, og derfor arbejder vi med ”åbne vinduer til verden”.

- Igennem høj faglighed tager vi afsæt i det enkelte barns forudsætninger, så det udvikles og lærer mest muligt.

- Børnenes forståelse for og oplevelse af naturen er en vigtig del af hverdagen.

- Det enkelte barn udvikles med afsæt i det sociale fællesskab og med respekt for hinandens forskelligheder.

- Vi møder hinanden med positive forventninger og i et konstruktivt samarbejde om det enkelte barns trivsel, udvikling og læring.

- Vi vægter det forpligtende fællesskab, hvor alle tager ansvar og har mulighed for indflydelse.

- Vi værner om værdifulde traditioner, som skaber genkendelighed, tryghed og en fælles fortælling.